Հատուկ սարքավորումներ

Մեր կողմից օգտագործվող հատուկ սարքավորումներ և մասնագիտական տեխնիկա

https://libera.am/wp-content/uploads/2022/03/6-3-1-320x320.jpg
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/03/2-320x320.png
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/03/3-320x320.png
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/03/1-1-e1648225347646-320x320.png
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/03/4-3-320x320.jpg
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/03/8-320x320.png
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/04/manta-ray-primary-image-320x320.png
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/04/7-5-320x320.jpg
https://libera.am/wp-content/uploads/2022/03/5-2.jpg

Մեր սարքավորումները  թույլ են տալիս իրականացնել տարածքների համապարփակ ստուգում՝ բոլոր տեսակի ինֆորմացիայի արտահոսքի և թագնված Pin hole տեսախցիկների հայտնաբերման համար:

Մենք օգտագործում ենք միայն առաջադեմ, ժամանակակից և լավագույն լուծումներով հագեցված, մասնագիտացված որոնողական սարքեր և սարքավորումներ:  Մենք չենք օգտագործում հնացած սարքավորումներ, որոնք համոզիչ տեսք ունեն և ժամանակին լավն էին, բայց հիմա արդեն արդիական չեն և չեն համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին: Սրանով մենք սկզբունքորեն տարբերվում ենք հին մետաղի ջարդոնով հագեցված որոշ «մասնագետներից»։